Tuesday, July 7, 2009

Tayo Mismo Ang Umuukit ng Ating Kapalaran

Sadya nga bang maraming taon ang umaasa na lamang kung ano ang sasabihin ng iba?Marami sa mga Pilipino ang naghihintay ng pagpuna ng iba bago kumilos di makayang magdesisyon para sa sarili.Nakakamangha ang tao sa lahat ng mga nilikha ng Maykapal.Binigyan ang tao ng kalayaan upang magdesisyon para sa kanyang sarili at hindi upang umasa sa iba.Ngunit masama nga ba'ng humingi ng opinyon sa iba upang matungo ang tamang landas?


Hindi masamang humingi ng opinyon sa iba,ngunit masama ang dumepende na lmng sa mga ito.Tinuruan ang bawat isa ng kani-kanilang mga magulang at guro upang malaman kung ano ang tama at mali sa pang-araw-araw na pamumuhay.Alam ng mga magulang kung ano ang makabubuti para sa kanilang mga anak.Samantala,ang mga guro naman ang nagpupuno ng mga kakulangan sa ating espiritwal,mental,at intelektwal na pangangailangan.


Napag-alaman kong tao nga lang ang gumagawa ng kanyang kapalaran.Nagagawa ng tao ang mga gusto niyang sabihin,iparamdam,at ipakita sa ibang tao.Walang gusto ang tao na hindi niya nagagawa at wala rin namang makapipigil sa ibang tao kundi ang kanyang sarili lamang.

1 comment: